Důležité odkazy

 

Notářská komora České republiky je právnická osoba sdružující všechny regionální notářské komory na území České republiky, která reprezentuje notáře na celostátní úrovni. Jednotliví notáři nejsou členy Notářské komory České republiky, nýbrž vždy příslušné regionální notářské komory. Sídlem Notářské komory České republiky je Praha. Její příjmy tvoří příspěvky osmi regionálních notářských komor, dary a jiné příjmy; výši příspěvků placených regionálními notářskými komorami stanoví sněm. Notářská komora České republiky vydává notářský časopis Ad notam.

Notářská komora České republiky vznikla v roce 1993. Při jejím vzniku stáli zejména státní notáři JUDr. Miloslav Jindřich, JUDr. Martin Šešina a JUDr. Martin Foukal a bývalý státní notář JUDr. Jiří Brázda.

Převzato z wikipedia

Kontakt

NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ
Ilona Pavlasová
Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek-Vnitřní Město
+420 382 224 624

Notářská kancelář - Ilona Pavlasová