Stručný přehled nabízených služeb:

» Převody nemovitostí

» Notářské úschovy

» Notářský zápis jako podklad pro exekuci

» Pořízení pro případ smrti

• Závěť
• Dědická smlouva
• Dovětek
• Prohlášení o vydědění
• Povolání vykonavatele závěti
• Povolání správce pozůstalosti

» Majetkové smlouvy manželů a snoubenců

» Zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

» Ověřování a osvědčování

» Obchodní korporace; Přímý zápis do obchodního rejstříku

» Pozůstalost

» Výpisy z informačních systémů veřejné správy

• Výpisy z katastru nemovitostí
• Výpisy z obchodního rejstříku
• Výpisy z evidence Rejstříku trestů
• Výpisy ze živnostenského rejstříku
• Výpisy bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
• Výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách
• Výpisy z insolvenčního rejstříku

» Výhrada práva věřitele dovolat se neúčinnosti právního jednání

» Předběžné prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti

» Společenství vlastníků jednotek

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem, či telefonicky.


Kontakt

NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ
Ilona Pavlasová
Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek-Vnitřní Město
+420 382 224 624

Notářská kancelář - Ilona Pavlasová